πίσω στα προϊόντα

ROVERICLIN AMIKACIN SULFATE

AMIKACIN SULFATE 500mg

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

 

Για τις λοιμώξεις από ψευδομονάδα αερόβια Gram αρνητικά, εντεροβακτηριακά και σταφυλόκοκκους ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η αμικασίνη ανήκει στην ομάδα των αμινογλυκοσιδών. Είναι δραστική εναντίον εντεροβακτηριακών, ψευδομονάδας και ορισμένων στελεχών σταφυλοκόκκου. Θεωρείται δραστικότερη της γενταμικίνης και τοβραμυκίνης γιατί εξουδετερώνεται μόνο ένα από τα μικροβιακά ένζυμα που ευθύνονται για την δημιουργία της αντοχής.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Λοιμώξεις από ψευδομονάδα, αερόβια Gram αρνητικά, εντεροβακτηριακά, σταφυλόκοκκους. Χρησιμοποιείται επίσης στη μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα από εντερόκοκκο, (S. Faecalis) σε συνδυασμό με πενικιλλίνη G