πίσω στα προϊόντα

MEMOMAX-S VENLAFAXINE

VENLAFAXINE 75mg & 150mg

28 ΚΑΨΑΚΙΑ

 

Για τη θεραπεία όλων των μορφών κατάθλιψης, την πρόληψη των υποτροπών της κατάθλιψης ή για την πρόληψη της επανεμφάνισης νέων επεισοδίων κατάθλιψης

Το Memomax-S ενδείκνυται για τη θεραπεία όλων των μορφών κατάθλιψης, την πρόληψη των υποτροπών της κατάθλιψης ή για την πρόληψη της επανεμφάνισης νέων επεισοδίων κατάθλιψης.

 

Ο μηχανισμός αντικαταθλιπτικής δράσης της βενλαφαξίνης συνδέεται με την ενίσχυση της νευροδιαβιβαστικής δραστηριότητας στο κεντρικό νευρικό σύστημα.