πίσω στα προϊόντα

MAXARTAN LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE

LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 50+12,5mg/tab & 100+25mg/tab

28 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ

 

 

Για την θεραπεία της υπέρτασης για τους ασθενείς στους οποίους η μονοθεραπεία δεν είναι επαρκής.

Το συστατικό losartan του ΜAXARTΑN, μειώνει την αρτηριακή πίεση με την εξειδικευμένη αναστολή μιας ουσίας που ονομάζεται αγγειοτασίνη ΙΙ. Η αγγειοτασίνη ΙΙ συστέλλει τα αγγεία. Το συστατικό losartan του MAXARTAN τους επιτρέπει να χαλαρώνουν. ΤΟ συστατικό υδροχλωροθειαζίδη του MAXARTAN προκαλεί τη διέλευση από τα νεφρά σας περισσότερου νερού και άλατος. Το losartan και η υδροχλωροθειαζίδη μαζί μειώνουν την αυξημένη αρτηριακή πίεση