πίσω στα προϊόντα

MACROLID-S ROXITHROMYCIN

ROXITHROMYCIN 300mg/tab

10 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ

 

Λοιμώξεις από ευαίσθητους στη ροξιθρομυκίκη μικροοργανισμούς και κυρίως σε:

Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού

Φαρυγγίτις / αμυγδαλίτις οφειλόμενες σε Streptococcus pyogenes.

Οξεία παραρρινοκολπίτιδα οφειλόμενη σε Streptococcus pneumoniae.

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

Αιτιολογική θεραπεία οξείας βακτηριακής παρόξυνσης χρόνιας βρογχίτιδας οφειλόμενη σε Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis ή Streptococcus pneumoniae.

Εμπειρική θεραπεία σε ασθενείς με λοιμώξεις αναπνευστικού, στους οποίους υπάρχει υπόνοια λοίμωξης από H.influenzae, δεν συνίσταται.

Πνευμονία οφειλόμενη σε Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae.

Λοιμώξεις των γεννητικού συστήματος, εκτός από τις γονοκοκκικές λοιμώξεις.

Μη επιπεπλεγμένες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων οφειλόμενες σε

Streptococcus pyogenes ή Staphylococcus aureus