πίσω στα προϊόντα

EXTRASTATIN SIMVASTATIN

SIMVASTATIN 40mg

30 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΔΙΣΚΙΑ

 

Μέγιστη αποτελεσματικότητα

• Στη μείωση της ολικής & LDL χοληστερίνης

• Στη μείωση των τριγλυκεριδίων & στην αύξηση της HDL χοληστερίνης

• Άριστη ανοχή & ασφάλεια

• Πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων

• Χαμηλό κόστος θεραπείας