πίσω στα προϊόντα

BITOBIONIL L-CARNITINE

L-CARNITINE 1g/10ml & 2g/10ml

10 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

 

 

Κληρονομικές μυοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες οφειλόμενες σε έλλειψη καρνιτίνης.

Η καρνιτίνη ανήκει στις ουσίες που δρουν στον οργανισμό για την ομαλή εξέλιξη των φυσιολογικών λειτουργιών και κυρίως του διάμεσου μεταβολισμού, παρουσιάζει δηλαδή βιταμινοειδική δράση.

 

Η καρνιτίνη είναι ο μόνος φορέας που χρησιμοποιούν τα λιπαρά οξέα μακράς αλύσου για να διαπεράσουν τη μεμβράνη των μιτοχονδρίων. Ελέγχει τη μεταφορά της ενέργειας που παράγεται στα μιτοχόνδρια στο κυτόπλασμα κυρίως των σκελετικών μυών και του μυοκαρδίου.